Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világképünk

2009.08.15

 

 Az emberi testet a lélek és a szellem működteti. Ezeken keresztül tartjuk a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal, de az emberi test biztosítja az energiák áramlását is Ég és Föld között, gyökereinken keresztül kapcsolódunk Földanyához is.

A mindenségből - a mindenütt, mindenben jelen lévő ISTEN - vagyunk egy-egy csepp. Ahogy az óceán egy cseppje is maga az óceán, mi is ugyanúgy Istenek vagyunk - isteni képességekkel. 

A Szellem - azaz ISTEN - a Földön az őselemek* - tűz, víz, levegő, föld, fa - segítségével nyilvánul meg. Magyarság őselemei:

A TŰZ erejével szabadul ki az anyag „rabságából” az idea. 
   (Férfias energiák, a kiáradás < Apai szeretet >)
A VÍZ érezteti a vélt és a valós világokat, s fordít azok titkai felé. 
   (Női energiák, a befogadás < Anyai szeretet >)
A LEVEGŐ hordozza a sokféle tudást, s kapcsolódást. 
   (Női és férfi energiákat mozgásba hozza, összekapcsolja bölcsességgel, tudással)
A FÖLD mutatja meg az elvek életképességét, s következményeit. 
   (Amely táplál és életet ad nekünk. < Földanya >)
A FA (égig érő fa, Világfa) felemel az égbe, kiemel a körforgásból, a Nap, s a csillagok fénye felé törekszik, ahogyan a fák is. 
   (A testi-lelki-szellemi szinteket összekötő csatorna (Tejút), mellyel újra felemelkedhetünk az Mindenséghez < a csillagok tudásához >)

* Megjegyzés:  A különböző kultúrákban az egyes elemek cserélődnek, de a mögötte lévő mondanivaló azonos. Nézd meg az elemek tartalmát, mondanivalóját..

Kép Ha az elemeket egyensúlyban tartjuk, akkor "SZER - ELEM"-ben élünk, egészségesek vagyunk. 

Ha a férfi (Tűz) és a női (Víz) energiákat (érzelmeket), egyensúlyban működtetjük magunkban; Ha ezt az egysúlyt SZER-ETET-tel hatjuk át, és tudatosan és bölcsen működtetjük (Levegő); 
Ha a természettel harmóniában élünk, tiszteljük és tanulunk Földünktől (Föld); Ha úgy élünk, hogy közben nem felejtjük el, hogy életünk a Mindenség egy darabja (Fa
AKKOR AZ ELEMEK HARMÓNIÁBAN MŰKÖDNEK BENNÜNK.

Ha az egyensúly valami oknál fogva megbomlik, azaz nem uraljuk az öt elemet, megbetegszünk, a "FÉL - ELEM" uralkodik majd rajtunk.


Az ember saját maga határozza meg a körülményeit, és nem fordítva. Ezt gondolatainkon keresztül tesszük meg. Gondolataink állandóan pozitív és negatív energiát sugároznak az univerzumba. Ezek, ha megfelelő "talajra" találnak, megfogannak, valóra válnak.
(A gondolatok működésére a legjobb példa tán a test mozgása. Mi mozgat minket, mitől emelem fel a kezem? Attól, hogy megszületik a gondolat: kezet emelni! A gondolat azután beleütközik a fizikai testbe, és testesül meg a mozdulatban. Tud a test ellene tenni? Tud nem engedelmeskedni? Nem tud. Ugyanúgy követnie kell a negyedik dimenzióban született gondolat parancsát a harmadik dimenzióban létező testnek, mint ahogy a kétdimenziós árnyéknak is követnie kell a háromdimenziós testet: az árnyék képtelen a testtől külön mozogni. Bár sokan mondják, hogy az agyunk szüleménye a gondolat, az agy "csupán" felfogja és lefordítja a fizikai test számára a gondolati testben keletkezett rezgést.) 

Kép Gondolataink bárhol képesek megfoganni, gondolatainkkal bármit képesek vagyunk megteremteni.
Minél gyakrabban küldünk ki egy gondolatot, annál biztosabb lesz a "teremtés". 

Gondolataink erejét használjuk jó, pozitív dolgok életre hívására, legyen szó akármilyen kis dologról. Figyeljük meg, ha forgalmas, zsúfolt helyre igyekszünk autóval, meg tudjuk teremteni a parkolóhelyünket ott, ahol a legjobban szeretnénk - annyit kell mindössze tenni, hogy határozottan megfogalmazzuk, mire van szükségünk. Ugyanígy el lehet oszlatni a forgalmi dugót is. 

Sajnos hajlamosak vagyunk mostanában gondolatainkat negatív dolgok teremtésére pazarolni. Annyit panaszkodunk, hogy milyen szegény, szerencsétlen emberek vagyunk, milyen betegnek érezzük magunkat, hogy ezek bizony nagyon hamar valóra válnak. Gondoljunk csak arra: egy hipochonder bármilyen betegség megteremtésére képes. 

Gondolatainkhoz kapcsolódnak érzéseink, érzelmeink. Tanuljuk a szeretetet, félelmet, gyűlöletet. Mi sugárzik ma a médiából felénk? A legjobban a "fél-elem"-ben tartott embert lehet irányítani (csak a felét adják az információnak). Erre szolgál a politikai, gazdasági, fegyveres terror, hangulatkeltés, fenyegetés a munkahely elvesztésével stb.


A tudati szint a civilizáció, a technika fejlődésével rohamosan csökken.

Minél inkább "anyagba szakad" egy közösség, annál inkább veszít a tudati szintjéből, megszakad a kapcsolata természettel. 
Ez érvényes lehet egy város - falu összehasonlításában, de még szembeötlőbb, ha egy "primitív" és egy "civilizált" népet vetünk össze. Tényleg "primitív" a primitív? Sokkal inkább mondható annak a mai felborult Tűz - Víz (vagy ha úgy tetszik: Yin - Yang) egyensúly.
Mai világunkat eluralta a Tűz jellegű dolgok sokasága: anyagiasság, kíméletlenség, gyűlölködés, karriervágy, pénzhajhászás, boldogságkeresés az anyagi javakon keresztül. 
Hiányzik a Víz: szeretet, gondoskodás, mély érzések, befogadás, elfogadás, azaz a női minőség..
 
Ha a tüzet nem tartjuk kordában, leég a házunk...

A vezetők korábban olyan energetikai és szellemi modelleket használtak, amelyek az embereket naggyá és nem kicsivé tették. A modelleket a HIT szolgáltatta, mert békét és boldogságot adott a népnek.
A király a legnagyobb szolga, vezető, gyógyító, pap, tanító.
A béke és a szellemi, lelki egyensúly megteremtéséhez vissza kell térni a régi jó modellhez, a természetbe vetett hithez.
A "természetbe vetett hit" azt jelenti, hogy a természet minden tagja, jelensége Isten megnyilvánulása, az ISTEN mindenben ott van: a fában, fűben, kőben, az asztalban, az állatokban, mibennünk.
Amikor a "természetvallásokat" azzal a váddal illetik, hogy a Napot, a Holdat stb. imádják, mindössze azt az apró részletet hagyják figyelmen kívül, hogy a természetbe vetett hitben a Nap a megszülető Fény jelképe, Jézus, azaz a feltétel nélküli Isteni Szeretet megnyílvánulása.


Hogyan is néz ki a természetbe vetett hit minálunk?


Már őseink is tudták, amit mára a tudomány is bizonyított: rezgés - energia - és anyag egyidejűleg létezik. Ahogy az anyag egyre kissebb alkotóelmeit vizsgálták, az anyag egyre inkább eltűnt és egyre inkább rezgés lett belőle. Az atomok elektronjai is inkább rezgés, mint anyag tulajdonságot mutatnak. A két megnyilvánulás folyamatosan átalakul egymásba, nincsenek egymás nélkül. Olyan ez, mint a kínaiak Yin-Yang-ja: azok is állandóan egymásba alakulnak, és nincsenek egymás nélkül.
Amikor az anyag rezgés lesz, akkor gyorsul, ez történik a fekete lyukakban (a tudomány megfogalmazása szerint a fekete lyuk nagy tömegű csillag összeomlásakor keletkezik, akkora a gravitáció benne, hogy onnan még a fény sem képes kilépni, akkora a szökési sebesség).
Amikor a rezgésből anyag lesz, akkor lassul, ez történik a fehér lyukakban. 

A három szintű szentháromság ősi hitünkben a következőket jelenti.
Ha a filozófiai megközelítést nézzük meg, létezett - és létezik ma is - az ősrezgés (más néven az IGE, Teremtő szellem, Atyaisten, Öregisten), és női megnyílvánulási formája az Anyaisten, (más néven Nagyboldogasszony). 

A természeti megközelítésben
az ő frigyükből született a Napfiú és Tündér/Magyar Ilona, azaz megszületik a Nap és a Föld. 

Kép A Nap, mint jelkép, a Napisten (Jézus),
az Öregisten fényt adó, meleget sugárzó, kiáradó voltát jelképezi.

Az Anyaisten testet adó, befogadó voltát a Földanya jelképezi.
 

Az emberi megközelítés szerint a Napisten és a Földanya gyermeke az ember (férfi és nő). Ők jelentik az istenség megjelenését a Földön. A szellem csak szellem. Isten szellem is. Az ember szellem és test is. Az ember Istenből egy csepp, így elmondhatja magáról, hogy Isten földi megtestesítője, azaz Istenember (hasonlóan ahhoz, ahogy egy csepp tengervíz is a tengert jelenti).

Ezt a teremtésmítoszt megőrizték számunkra - de "rejteki", rejtjeles módon - a magyar népmesék, mondókák, csak tudni kell ezeket a kódokat visszafejteni. De már maga a "kódolás" milyenség sem mindegy, mert a rossz kódolás rossz fordítást hoz magával. Egy ilyen félrekódolás volt az, amikor a jelképes Isten és Teremtés fogalmakat emberalakra szabták. Így lett a Nap Ádám, a Föld pedig Éva, ezzel nem kevés zűrzavart okozva - ugyanis teljesen elfelejtődött, hogy a nevek nem embereket, hanem jelképeket takarnak. Ez a félrekódolás aztán meghozta a káoszt, az erőszakot, és hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra megtestesüljön a Földön a fény fia, aki arra tanította az embereket, hogy szeressék egymást.
Ez biztos kicsit kaotikusan hangzik. Letisztázva, csak a lényegre szorítkozva:
Az Atyaisten és az Anyaisten a két meg nem nyilvánuló, megnyilvánulásuk a fiukban van, a Napban és a Földben. Atya, Anya, Fiú (Nap és Föld).
A Napisten és a Földanya gyermeke az ember (férfi és nő), testét az anyától, információját (lélek) az atyától kapja a fiú. 

A földi szentháromság a család: Apa, Anya, Gyermek ( Fényfiú ).
 
Anyagi mivoltunkat az Anyaistentől kapjuk a Földanyácskán keresztül, szellemi mivoltunkat az Atyaistentől kapjuk, a Nap fényén keresztül. 
Bármelyik hármast nézzük, egy férfi és egy női jelleg hozza létre a fiút, a háromság harmadik tagját, és ennek a fiúnak is megvan a maga férfi és női jellege, azaz bármelyik lehet. 
(Ezt az elvet nyelvünk hűen tükrözi - bár ezt mostanában állatokra szoktuk mondani - a "fial" szóban: a "fiak" között lehetnek hím és nőneműek is.)

A gond akkor támadt, amikor a szentháromságból kihagyták az anyát - ezzel eltűnt az egyensúly, eltűnt az az érzés, ami a melegséget adja a szívnek, a léleknek. Az Anya, az anyatej, az anyaföld, az anyaszeretet. A Szentháromság eme pillérének eltüntetése mellett eltűnt a nyelvekből az Istenanya fogalma is.

Az egyes hitrendszerek férfi vagy nő elvűek. Az előbbi központi alakja az istenférfi, a teremtés szempontjából pedig a kiáradó, férfi energia a fontos. Utóbbinál a központi alak az istennő, a főszerep pedig a befogadó, női energiáé. Látszólag ugyan ez ellentmond az előbb tárgyalt szentháromság-elvnek, ugyanakkor itt is megvan minden oldal, csak az egyik rendszerben a férfi, a másikban a női oldalt, elvet hangsúlyozzák. 

KépA mi hagyományainkban a főszerep a női oldalé: különös jelentősége, kultusza van a Nagyboldogasszonynak. 

Az Erdélyben fellelt, mintegy 43.000 éves Vénusz-szobrocskák tanúsága szerint az ottani Mah-gar őslakosok vallása Istennőhöz fordult. Ő a korabeli Nagyboldogasszony


A magyar nép (I. István előtti) hitvilágában ugyancsak fontos szerepet, a legnagyobb tiszteletet az Édesanya kapja, és még ennél is nagyobbat, az édesanyák Édesanyja, a Nagyboldogasszony. (Ettől még a kereszténység felvétele sem tudott minket eltéríteni: István halálos ágyán szembesülve tetteivel, az országot a Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlja; a budavári Mátyás-templom "anyakönyv szerinti leánykori neve" is Budavári Nagyboldogasszony Templom.) 

Boldogasszonyunk főbb ünnepei:

Gyertyaszentelő Boldogasszony - Február 2.
Gyümölcsoltó Boldogasszony - Március 25.
Sarlós Boldogasszony - Július 2.
Nagyboldogasszony - Augusztus 15.
Kisboldogasszony - Szeptember 8.
Olvasós Boldogasszony - Október 7.
Eketiltó Boldogasszony - December 8.

A Boldogasszony elnevezés egyébként már 5000 éves sumér ékírásos táblákon "Bau-Dug-Asan" formában már megtalálható. Az egyes elemek jelentése pedig: 
Bau - élelemadó
Dug - jóságos
Asan - Istennő 

A Nagyboldogasszony: élet adója és védője, bőség, termékenység, aratás, szaporodás, egészség. 

A Boldogasszony fénye a Vénusz, az Esthajnalcsillag. 
A Hajnali a "szűzi" állapot, pontosan 9 hónap múlva éri el az "esti csillag" állapotot. A 9 holdforduló/hónap kezdete a tavaszi napéjegyenlőség, a vége a téli napforduló, a Fény újraszületése. 
(A természetvallásoktól még a keresztény vallás sem volt képes elszakadni: Jézus, a Fényfiú születését ők is a téli napfordulóra tették - mert máshova nem is tehették. A Karácsony a Fény újjászületésének az ünnepe.)

 

Felhasznált forrás: http://www.solyommadar.hu/hagyomany/vilagkep.htm

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.