Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ŐSI NAPTÁR NEVEK

2012.10.10

 I. Fergeteg Hava (január) 

1. Újév kezdete
2. Turán
3. Nimród, Enet férje, Hunor és Magor atyja
4. Hunor, Tana és Enet fia, mások szerint: Ménrót egyik fia, Magor testvére, ismét mások szerint a bibliai Nimród egyik fia, s Magor testvére. Mint a Hunok igazi nevét, már Kr.e. a III. században kínai források jegyezték.
5. Enikő, Vörösmarty alkotta név
6. Magyar, Árpád korban személynévként használt népnevünk.
7. Attila, Etele eredetileg Aty-le-Atyuska. A német elfogultság, mongol-tatár-török nyelvből "eb" és "ló" szóból eredezteti. Az igazság az, hogy ősidők óta megvolt e név Ázsiában.
8. Szörény, hun-bolgár eredetű személynevünk, jelentése: kis mormota.
9 Csöpi
10. Szörényke
11. Alpár, Tonuzoba besenyő vezér fia, törökül: hős férfi.
12. Mizse
13. Vidor, Atilla egyik követe Krimhildáért
14. Bódog, Árpád kori személynév
15. Ugrin, a honfoglaló Csák-nemzetség több tagjának neve.
16. Bendegúz, a Mundzuk, Mundesuk - jelentése: rege királya - későbbi torzított alakja a mondákban: Atilla atyja.
17. Edömér, Aba királyunk őse kun főúr Anonymusnál.
18. Piroska, László király leánya.
19. Dsingiz
20. Balambér
21. Regehű, Árpád fejedelem felesége
22. Hunorka
23. Alirán, Irnek neje
24. Magyarka
25. Úrkund, Tonuzoba egyik fia, a ma is élő Tomaj nemzetségből.
26. Aba
27. Ur-Engur
28. Zalán (Salán), bolgár fejedelem, kit honfoglaló őseink legyőztek.
29. Irnek, férfiacska, Etele fia, azonos a monda Csabájával, a Gyula-ház, azaz Árpád-ház őse.
30. Jászó
31. Anikó

II. Jégbontó Hava (február) 


1. Csanád, vezér, I. István hadvezére, Ajtony legyőzője
2. Emese, Álmos fejedelem anyja, az Árpád-ház ősanyja
3. Kund (Könd), fejedelem, kazár főméltóság, magyaroknál: vezér, fejedelem, törököknél: becsült, tisztelt.
4. Lelle
5. Taksony, Géza fejedelem atyja, Árpád unokája.
6. Gidula
7. Izsép
8. Tarcal, kun vitéz a honfoglalás idején
9. Abigél
10. Ügek (Ügyek) névtelen jegyző szerint Álmos apja vagy nagyapja, jelentése: kis király, mások szerint: szent.
11. Zete
12. Ara, ragyog
13. Kadosa (Kadocsa), Anonymusnál Zoárddal együtt Árpád unokatestvérei, Kézainál: hun vezér.
14. Levente, Árpád fiának hagyományos olvasatú neve.
15. Karcsa, ölyv, mások szerint: héjja
16. Marót
17. Zille
18 Nemere, népatya, a "Nap mezején" - a másvilágon élő hős.
19. Farsang
20. Álmos, Árpád atyja, az Árpád-ház őse.
21. Réva, Atilla és Buda testvére.
22. Küne
23. Gyopár
24. Solt, régi krónikások szerint Solta, a Zsolt név korábbi alakja.
25. Gejza, nemes, uralkodó. 950 évvel ezelőtt Gyeücsa változatban élt.
26. Menyétke
27. Ákos, gyakori főúri név, az Árpád korban.
28. Elemér

III. Kikelet Hava (március)

1. Acsád, Árpád-kori főúr, kun vezér, "Kis rokon" (Törk. 1255).
2. Turda-Torda-Tardos, táltos, Anonymusnál Velek ivadéka, Árpád vezér mondai őse, Turdu-Törk-Kagán 581-ben, Törk."Megmarad".
3. Iboly, Ibolya, jász név, Ivola 1357, virágnévből származik.
4. Hurtuba, besenyő név, Seruzád főasszony hadnagya.
5. Adorján, Hadrianus, "Hadria városából való férfi".
6. Nyestike, a nyest becéző alakja.
7. Baján, avar fejedelem 565-ben, "bán, vezér", "gazdag"
8. Zoltán, Zsolt, Szoltán, Árpád fia Anonymusnál, "Fejedelem"
9. Csepel, Árpád kun vezér lovászmestere Anonymusnál, "tisztázatlan" Törk."sötét színű".
10. Seruzád, besenyő főasszony
11. Aladár, Aldarík, Atilla fia, németben: ősuralkodó, Aldar: elöljáró.
12. Dengizék, Attila fia, "Déliszél" Törk.
13. Szende, szemecske.
14. Kökényes, kökénycserjés.
15. Nemzeti megújhodás ünnepe
16. Ellák-Ellek-Velek, Attila fia, "első, uralkodó" Törk.
17. Gyarmat, magyar törzs, "letelepült".
18. Kászon, Atilla kürtöse.
19. Botond, Buzogányos harcos.
20. Csilla, csillog, csillag
21. Tavasz ünnepe
22. Horka, ősmagyar méltóság, Töhötöm fia, Anonymusnál vérbíró.
23. Lengő 1086
24. Jutas, Jutocska, Árpád fia, "Ínyencke".
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
26. Iszla
27. Hajnalka-Hajna
28. Keve, honfoglaló vezér Anonymusnál, Vörösmarty felújításában: "Kövecske".
29. Laborc, "hős párduc" Törk.
30. Dalamér, Huszton lánya.
31. Álmos fia, "Árpácska".

IV. Szelek Hava (április) 


1. Katul
2. Ond, honfoglaló vezér Anonymusnál, "öregecske", tized szülött" Törk.
3.Gyöngyvirág, virágnév
4. Pós, besenyő név, "Pali"
5. Szilamér, Zelemér, "A bálványos vár" c. regényben
6. Burtáj
7. Tonuzaba, besenyő vezér, Örkönd apja, "apadisznó"vadkan apa
8. Ividő, Árpád leánya
9. Meggyfavirágzás ünnepe
10. Habílán, Csatár leánya
11. Torontál, "Kis sólyom" Törk.
12. Gyula, választott főbíró, vezér Anonymusnál, "káklya, aki vezet" Törk.
13. Büvellő, Marót leánya, Tündér
14. Tas, vezér Anonymusnál, "kő vagy jóllakott" Törk.
15. Askam, Atilla felesége
16. Ubul, Eubul, görög név
17. Bíborka, Bíbor, Bíbora
18. Ilma, Ilona + Vilma
19. Kocsárd, "vadkökény", németben: Gotthard
20. Apor, székely Rabonbán, "apácska"
21. Ekese-Ekszede, egy kun rokona
22. Aranyos
23. Béla, "belső rész"
24. Sellő, vízi tündér
25. Keán, Keyan, kagán "Fejedelem" Törk.
26. Csobánka, "pásztorka" Iráni, "pásztorlány" Törk.
27. Dancs, "Domokoska"
28. Bulcsú, Vérbulcsú, Anonymusnál vezér, "vért bocsátó"
29. Énee, Énet, Marót vezér neje
30. Buda, hun vezér Anonymusnál, "bot, buzogány" Törk.

V. Igéret Hava (május)

1. Munka ünnepe
2. Csaba, Atilla fia, "Ajándék" Törk. "pásztor, kóborló"
3. Elvő, fodorhajú
4. Dalia
5. Magó, magocska
6. Szilas, szilfácska
7. Réka "Arikán" Törk.
8. Somogy, "Somfás hely"
9. Zaránd, "Aranyocska"
10 Gyöngyvér, "Gyöngytestvér"
11. Balmaz, kun szó: "nemlévő"
12. Hulihó
13. Mátka
14. Bars, "párdus"
15. Büszke, "Bűzöske, Büdös"
16. Csongor, Sólyom, vadász, Türk, Kazinczy Ferenc és Vörösmarty is felújította
17. Itlár, kun főnök
18 Tünde, tündér szavunkból eredő Vörösmarty M. 1831. drámai költeményéből elterjedt név
19. Oguz, nyíl, a Fehér Kunok neve
20. Kadarta, Kaba lánya
21. Rof, Ero, hun király, Atilla nagybátyja, 1337. a Rophaym név rövidülése
22. Bogyó
23. Szabolcs, a Csák-nemzetség őse, Árpád unokaöccse
24. Vidorka, a Hilárius "vidám" név magyarosított női változata
25. Törtel, négy nép ura, kun vezér
26. Doboka, Csanád vezér atyja
27. Ede, Ete, Önd vezér fia, éles vagy hetedik gyermek, Vörösmarty újította fel a "Zalán futása" c. művében
28. Természet örömünnepe
29. Kalandó
30. Dsila
31. Kültegin, türk kagán

VI. Napisten hava (június)

1. Napsugárka
2. Lápos, Bojtorján
3. Csillavér, Dul Alán király leánya
4. Ócsád, Örs úr atyja
5. Rózsa
6. Emőke, az Emese név változata, Csát hun vezér leánya, nőstény disznócska
7. Retel, hun vezér
8. Tomaj, besenyő vezér, hallgatag, mogorva
9. Géda
10. Üllő, Árpád fia, kormányzó, uralkodó - türk.
11. Barna, Barnabás becézése
12. Enid, női név, élet, lélek - walesi szó
13. Fruzsina, Eufrozina magyaros olvasata, tündér név
14. Vazul, a görög Bazil magyar változata, király
15. Vid, a Gujdó délszláv név változata
16. Zerind, Koppány apja
17. Töhötöm, fejedelem, hercegecske
18. Viola, a latin ibolya szóból
19. Gerle, a galambnál kisebb termetű, barnásszürke madár
20. Zajzon, 1367, döfje le -úz
22. Döme, a Dömötör és a Dömjén rövidülése
23. Hajna, a hajnal szó rövidülése, Vörösmarty: Zalán futása
24. Csörsz, szláv eredetű: ördög
25. Koppánd, méltóságnév, vagy kicsinyítő képzővel: győzedelmes
26. Kalli, Bulcsú apja, nyugtalan
27. Ünőke, szarvas nőstény
28. Gorda, Irmeu - Csaba ivadéka, pontusi fejedelem
29. Bihar, Szent István-kori megyés ispán
30. Ogmánd-Agmánd, apafarkas

VII. Áldás Hava (július)

1. Boglár, fémveretes, ékköves, gyöngyös
2. Sarlós Boldogasszony
3. Pirító
4. Özsöb, Szalók vezér atyja
5. Ajtony, Arany - Törk., Szent István-kori törzsfőnök
6. Ung, megyés ispán Szent István idején
7. Tarján, Tárkány - türk méltóságnév
8. Baba, jelentése: vénasszony, szülésznő
9. Vata, elmerülő, lebukó - türk, 1046-ban az ősi vallás és szokások helyreállítása miatt kitört felkelés vezére
10. Zsombor, Bölény, az erdélyi Gyula vajda apjának neve
11. Csengele, kun eredetű szó: erdős, tüskés, bozótos
12. Zila, Árpád hadvezére
13. Jenő, ómagyar törzsnév, bizalmas, tanácsadó
14. Örs, nemzetségnév, "kis hős" Türk.
15. Ildikó, a germán krimhilda névből, jelentése: harc, Atilla felesége
16. Aszlár, kun eredetű szó: jászok faluja
17. Elek, a Velek névből, Árpád követe Ménróthoz
18. Lilla, a Lívia és a Lídia nevek becéző alakja
19. Kamorka, tündér neve, aki gyermekágyas asszony ágyánál vigyáz
20. Bátor, Bahatur-türk méltóságnév
21. Csobán, "pásztor" - perzsa
22. Obi, "néni, idősebb testvér" - osztják
23. Izár, Zizor, az Izidor nyelvújítási alakváltozata
24. Mandula, kun leány, IV.László király szeretője
25. Olgya
26. Kádán, "cölöp, karó" Türk.
27. Tardos, "megállt, megmaradt" Türk.
28. Délceg
29. Rába, sötét vöröses, barnás - illír
30. Csala, csalogató, csábító
31. Árboc, kun előkelő, IV. László korában

VIII. Újkenyér Hava (augusztus) 


1. Szerény, latin Szerénus névből, derűs
2. Lehel, a Lél későbbi változata
3. Bács, türk méltóságnév
4. Délibáb, tündérnév
5. Kende, türk méltóságnév
6. Oldamur, kun fejedelem neve
7. Csiperke, Cseperke
8. Sudár, karcsú
9. Emőd, szopóska
10. Becse, besenyő - türk.
11. Szalók, balkezes - türk.
12. Delinke
13. Ipoly, meglocsoló - indueurópai
14. Özséb, istenfélő - görög, Nagyboldogasszony, az anyaság ünnepe
15. Estilla, Vörösmarty alkotása a Levente c. költeményből
16. Tomor, vas - türk.
17. Ilona, a Heléna magyar alakja
18. Huba, a hét magyar vezér egyike
19. Vajk, a magyar zsiradék, vagy a türk gazdag
20. Zelemér, ivadék
21. Ella, német női nevekből önnálósult becéző
22. Tuli
23. Vázsoly
24. Koppány, nagy győzedelmes, erős, illetve méltóságnév - türk.
25. Füvellő, gyógyító tündér neve
26. Maglód, termékeny
27. Kajtár, keresgélő
28. Edő, jó, szent - türk.
29. Szalárd, X. századi magyar vezér
30. Atád, atyácska - türk.

IX. Földanya Hava (Szeptember) 


1. Egyed, az Ete névből származik, jelentése: éles - türk.
2. Filéne, szép nő
3. Turzó, torozó
4. Zicsi, építőmester - szláv
5. Hajnácska, Hajnalka
6. Zandirhám, mondai székely vezér
7. Ugocsa, az onogor népnévből szláv közvetítéssel
8. Kisboldogasszony, a gyermek ünnepe
9. Kajár, kiáltó
10. Tápé, türk szó: szolgálat, tisztelet
11. Irmén
12. Agárd, fűzfacserjékkel benőtt zátony
13. Csele, a Csala név változata, csalogató
14. Hali, női név
15. Báta, pocsolya, tócsa
16. Pille
17. Dizavul
18. Tardos, türk szó: megáll, megmarad
19. Ovola
20. Kál, marad, öregember - türk.
21. Földanya ünnepe
22. Senyő, a Simon beceneve
23. Pöszke
24. Zobor, gyülekezés - szláv
25. Szübál
26. Balassa, Balazsé
27. Sugárka
28. Csoma, rossz szellem
29. Uzonka, hosszúkás - türk.
30. Zsadán, méltóságnév - avar

X. Magvető Hava (Október) 


1. Tanhu
2. Imola, hínár, mocsár
3. Sebős, sebes
4. Öcsény, fiatalabb fivér
5. Himes, sövényház
6. Nemzeti Gyászünnep
7. Kulpa, világos folyó, vagy görbe folyó - indueurópai
8. Etelka, Dugonics András alkotása, az Etele férfinév névváltozata
9. Gyalán, kígyó - türk.
10. Szellő, szőlő
11. Hohat, régi
12. Illangó, gyors lábú tündér
13. Batu, mongol kán
14. Dorozsma, barátság, vőfély
15. Táltos, önkívületbe ejt, révül
16. Kedves
17. Balajtár
18. Szívölő, magyar mondai fejedelemlány, magyar fejedelem felesége
19. Villám
20. Iringó, az iringó növénynévből
21. Bise, kánya, varjú
22. Előd, elsőszülött vagy ős, a Csák-nemzetségőse, a lebédiai magyarok első vezére
23. Gyöngy
24. Káldor, Vörösmarty újítása "A két szomszédvár" c. költeményéből
25. Barakon
26. Hülek, türk fejedelem
27. Ibla, mondabeli főtáltoslány
28. Ozul, hun vezér
29. Zenő
30. Vitéz
31. Szemőke

XI. Enyészet Hava (november) 


1. Ősök Napja
2. Turul, vadászsólyom - türk.
3. Győző
4. Karcsú
5. Sólyom
6. Méhike
7. Türje, Cirill földje - szláv
8. Surbán
9. Olna
10. Picur
11. Kaplony, tigris - türk.
12. Csát, csat vagy kút - türk.
13. Szömér, szemes
14. Berke, mongol fejedelem
15. Nyilas
16. Tuga
17. Érd, vízfolyásocska
18. Kartal, sas - türk.
19. Timur, vas - türk.
20. Jolán, jó leány
21. Úz, Uzor, oguz vagy zab - türk.
22. Nyék, kerítés, sövény - magyar törzsnév
23. Makár, boldog - görög
24. Virág
25. Csete, a csata változata
26. Kötöny, az élőlény hátsó része - türk.
27. Csagatáj, ujgur uralkodó neve
28. Bájos
29. Maksa, a Mordvinok egyik törzse
30. Szüvellő, a szívismerő tündér neve

XII. Álom Hava (December) 


1. Csák, ütő - türk.
2. Aranka, aranyocska
3. Kemecse, csónakocska, kis hajó - türk.
4. Zala, patak, folyóvíz - indueurópai
5. Sejbán, mongol fejedelem
6. Torzon
7. Csáb, Csabánka
8. Nyalka
9. Bojta, gazdagocska
10. Rugacs, rugó
11. Gilvád
12. Virító
13. Kurszán, keselyű - türk.
14. Szilárdka
15. Bábolna, vénasszony - szláv
16. Szepes, szép
17. Tugurkán, türk fejedelem
18. Csekő, csenevész
19. Bodony, nép - türk.
20. Csellőke
21. Kocsobur, átkarolni - türk.
22. Écska, öcsike
23. Kinga, a germán Kunigunda magyar becézője
24. Újjászülető Napisten Ünnepe
25. Karácsony
26. Edua
27. Bölöjte
28. Szubotáj, mongol fejedelem
29. Üdvöske
30. Zoárd, szavárd nép
31. Szittya