Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolatok a magyar nyelvről

2009.09.21

 Kép

 

Fennmaradásunk záloga:

"Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől.

Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni."

(Illyés Gyula: Ki a magyar?) 

 

"A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt.
A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt."

(Tamási Áron)

 

Tündérkertünk, kincses ládánk:

"A nyelv természeti jelenség. Gyökerei mélyen belenyúlnak a múlt őstelevényébe, egészen a történelem előtti korig, s van törzse, ága, lombja, eleven virága is. Úgy hat ránk, mint valami hatalmas, megfoghatatlan, szellemi csoda. De annyira élő és valóságos, hogy érzékeinkkel is észlelhetjük."

(Kosztolányi Dezső, 1971, Nyelv és lélek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 185)

 

Tudomány:

"Sokakat foglalkoztatott a kérdés, mi lehetett az oka, hogy annak idején oly sok kiváló magyar tudós dolgozott szinte egy időben külföldön, de idehaza is. S akkor rájöttem valamire. Nézzük csak meg, mi a közös ezekben a nagyságokban, Neumannban, Wignerben, Pólyában, Fejérben, Rieszben? Rádöbbentem: igen, van, de az annyira szem előtt álló, ... tény, hogy azért nem gondoltam, gondoltak rá mások sem. Igen, a nyelv, az anyanyelv, mely mindannyiunk ifjúkorának éltető, tudatformáló rendszere volt, sajátosan magyar stílusúvá alakította gondolkodásunkat; Azt kezdtem vizsgálni, van-e a magyar nyelvnek a többitől eltérő, különös sajátossága, ami megjelenik az emberek, tudósaink gondolkodásmódjában.

A magyar fizikusok a tudományos [kérdések] megoldásakor rendszerint ..., egyedi esetekből indulnak ki, azokat igyekeznek minél jobban általánosítani. Az ügyesen megfogalmazott egyszerű alapkérdés gyakran magában rejti a lényeget, ... Úgy érzem, rájöttem a dolog nyitjára.

A magyar nyelv sajátos vonása a tárgyszerűség, a ... hasonlatokra, képekre építő kifejezésmód. még az angolban sem figyelhető meg a képszerű gondolkodásnak ennyi leleménye, ilyen gazdagsága. ... a szellem és a nyelv összefonódásának vagyunk itt tanúi. ... a nyelv nagyon erősen hat a gondolkodásunkra. ...

Amikor egy általános tételt bizonyítunk, akkor gyakorta fejünkben ezzel párhuzamosan egy ... eseten gondoljuk végig a megoldáshoz vezető ... lépéseket. Amikor később a bizonyítást a legnagyobb általánosságban leírjuk, természetesen elhallgatjuk a segítségünkre siető ... esetet."

(Balázs Nándor: Óriásokhoz sodort a sors. Valóság, 1990, 12. sz., 66-67)

 

Tennivalónk:

"... őrködik nyelvünk szépségén. Magyarul kell gondolkoznunk, és magyarul kell írnunk. ... Mihelyt a gondolat elszakad a nyelvtől, és nem együtt lélegzik vele, maga a gondolat is elhomályosul. ...

... harcolunk az idegen szavak ellen, melyek hovatovább úgy elburjánoznak, hogy már csak névelőink és kötőszavaink maradnak magyarok, ..."

(Kosztolányi Dezső, 1971, Nyelv és lélek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 186)

 

Kép

 

MIT TEHET AZ ISKOLA A MAGYAR NYELVÉRT

 

1. Nem csak a tudás bővítése az iskola feladata, hanem az egész személyiség fejlesztése, vagyis
1a. hagyományos erkölcsi, közösségi, nemzeti értékrendszerünk tisztázása és átadása (a jó és rossz megkülönböztetése, igazságszeretet, becsületesség, önzetlenség, felelősségvállalás, a másság tisztelete, stb.);
1b.
önálló gondolkodásra való nevelés;
1c. túlterhelő tananyag helyett, csak
azon ismeretek kiválasztása és tanítása, amelyek nélkül a fiatal nem hagyhatja el az iskolát;
1d. tanítsa meg az iskola a fiatalokat az adatkeresés, adatkiválasztás és adatfeldolgozás módszereire, hogy képesek legyenek a mai világban egyre növekvő adatáradatot kezelni és ily módon tudásukat saját maguk továbbfejleszteni.

 

2. Nincs egészséges személyiségfejlődés önazonosságunk biztos tudata nélkül. Ez pedig szorosan összefügg közösségtudatunkkal, történelmi tudatunkkal és egyben magyar anya-nyelvi műveltségünkkel. Nyelvünk összetartozásunk jele és egyben összetartó erő. Összeköt minket őseinkkel, egész múltunkkal, mindazokkal, akik ma magyarul beszélnek és remélhetőleg utódainkkal is. Biztonságérzetet ad.

 

3. Központi szerepet játszik a gondolkodás fejlesztésében és minden tanításban a magyar nyelv megismerése (szónoklattan, nyelvünk története, jelentéstan, nyelvtan, hangtan) és gyakorlata (beszéd, előadó-művészet, szónoki és fogalmazási gyakorlatok). Minden tantárgy egyben nyelvalkotás és nyelvhasználat is.

 

4. Nagy mértékben a szaknyelvek és az áltudományosság okozzák a magyar nyelv mai rohamos bomlását. E hajlamnak ellen kell állniuk a tantervek megfogalmazóinak és az iskoláknak. Minden tanárnak fokozottan kell figyelnie saját magyar nyelvhasználatára szóban és írásban.

 

5. Szükséges része a mai művelt fiatalok képzésének az angol nyelv komoly elsajátítása. Beható angol nyelvismeretet azonban csak az szerezhet, aki azt alapos anyanyelvi tudásra építi. Óvakodnia kell attól az iskolának, hogy az angol vagy más idegen nyelv tanítása a magyar nyelv kárára történjék. Minden angol tanárnak tudnia kell, hogy az angol nyelv se nem előbbre való, se nem fejlettebb mint a magyar, csak más. Minden magyar és más nyelv tanárának a nyelvet mint rendszert kell tanítania, melyet nem szabad egy másik fölé helyezni, sem összekeverni egy másikkal.

Forrás: http://www.net.klte.hu/~keresofi/alap/kifelelos.html

 

Nagyon fontos, hogy magyar kifejezéseket használjunk.

Így marad meg a magyar nyelv.

 

Használd Molnos Angéla:

„MAGYARTANÍTÓ KÖNYVECSKE”

 

 

Kép  

 

És hogy lásd milyen a magyar nyelv íme egy kedves, de elgondolkodtató vers:

 

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán, 
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor
járunk,
Mikor mondom, hogy
megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak
lépdelek.

Miért mondom, hogy
botorkál
Gyalogol,
vagy
kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen
andalog?

A vaddisznó, hogy ha
rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a
törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem
lohol?
Miért nem vág, ki mezőn
átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem
libeg,
S ez éppúgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta
biceg,
S hebegés nem
rebegés!

Mit tesz a ló, ha
poroszkál,
Vagy pedig, ha
vágtázik?
És a kuvasz, ha
somfordál,
Avagy akár bóklászik.


Lábát szedi, a ki kitér,
A riadt őz
elszökel.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová
szalad?
Ki vánszorog, miért nem
kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukló miért nem
baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy
kaptat,
Avagy császkál és
totyog?

Nem csak árnyék, aki
suhan,
S nem csak a jármű
robog,
Nem csak az áradat
rohan,
S nem csak a kocsi
kocog.

Aki cselleng, nem
csatangol,
Ki 'beslisszol'
elinal,
Nem 'battyog' az, ki
bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya
lopakodik,
Sompolyog,
majd meglapul,
S ha
ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre
settenkedik,
Sündörög
, majd
elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt
kóborol,
Lézeng, odöng, csavarog,
Lődörög
, majd
elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt
tekereg,
- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért
özönlik,
Mikor tódul, vagy
vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem
ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

 Aki surran, miért nem
oson,
Vagy miért nem
lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . ..!

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Randallcen, 2019.10.25 10:49)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

<a href=http://filmikinofwybnik.ct8.pl/69347-poza-naezdnica-porno.html>поза наездница порно</a>
<a href=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/22101-porno-devushki-nakachannye.html>порно девушки накачанные</a>
<a href=http://tvfilmsbpekposmotret.ct8.pl/12783-porno-mat-sovratila-syna.html>порно мать совратила сына</a>
<a href=http://tvfilmsbpekposmotret.ct8.pl/17081-zhestokie-anal-porno.html>жестокие анал порно</a>
<a href=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/47166-video-devushki-laskajut-drug-druga.html>видео девушки ласкают друг друга</a>
<a href=http://tv-kinoqcdosmotr.ct8.pl/93652-smotret-pornuhu-russkuju.html>смотреть порнуху русскую</a>
<a href=http://travaonlineamsxposmotret.ct8.pl/87800-krasivye-seks-porno.html>красивые секс порно</a>
<a href=http://uzhasitvxajhplus.ct8.pl/09960-dvojnoe-proniknovenie-v-bolshuju-zhopu.html>двойное проникновение в большую жопу</a>
<a href=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/28780-incest-porno-kino-smotret.html>инцест порно кино смотреть</a>
<a href=http://superfilmpxzhsmotr.ct8.pl/80026-celka-kasting-vudmana.html>целка кастинг вудмана</a>

Лучшие фильмы онлайн

(ThomasPanna, 2019.10.11 17:59)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

<a href=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/92935-igra-prestolov-2-sezon-smotret-v-horoshem.html>игра престолов 2 сезон смотреть в хорошем качестве</a>
<a href=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/75092-vikingi-serial-skachat-torrent-vse-sezony-1080.html>викинги сериал скачать торрент все сезоны 1080</a>
<a href=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/92565-skachat-igra-prestolov-3-sezon-8-serija.html>скачать игра престолов 3 сезон 8 серия</a>
<a href=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/70409-igra-prestolov-8-sezon-smotret-onlajn-besplatno.html>игра престолов 8 сезон смотреть онлайн бесплатно на русском</a>
<a href=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/18415-chuzhestranka-1-sezon-17-serija.html>чужестранка 1 сезон 17 серия</a>
<a href=http://svoekinostipk.ct8.pl/67278-smotret-serial-igra-prestolov-7-sezon.html>смотреть сериал игра престолов 7 сезон 8 серия 2017 онлайн в хорошем качестве бесплатно</a>
<a href=http://kinodepj.ct8.pl/28523-igra-prestolov-7-sezon-perevod-lostfilm.html>игра престолов 7 сезон перевод lostfilm</a>
<a href=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/25440-smotret-chernye-parusa-onlajn-besplatno.html>смотреть черные паруса онлайн бесплатно</a>
<a href=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/69492-sverhestestvennoe-smotret-onlajn-11-sezon-na-telefone.html>сверхъестественное смотреть онлайн 11 сезон на телефоне</a>
<a href=http://svoekinostipk.ct8.pl/55141-kino-onlajn-igra-prestolov-6-sezon-vse.html>кино онлайн игра престолов 6 сезон все серии смотреть онлайн бесплатно</a>

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(JorgePuh, 2019.10.09 07:16)

привет, вот очень интересная инфа

<a href=http://superfilmxwbcoonline.ct8.pl/01947-anatomija-strasti-14-sezon-3-serija-smotret.html>анатомия страсти 14 сезон 3 серия смотреть онлайн на русском</a>
<a href=http://seriyakinougriseriay.ct8.pl/38340-skachat-8-sezon-vremja-prikljuchenij.html>скачать 8 сезон время приключений</a>
<a href=http://tvzavrjnsa.ct8.pl/36631-serial-volchonok-vse-sezony-onlajn.html>сериал волчонок все сезоны онлайн</a>
<a href=http://kinohabrkgyvseriay.ct8.pl/79575-seks-v-bolshom-gorode-3-sezon.html>секс в большом городе 3 сезон 8 серия</a>
<a href=http://letvkinoabhwposmotret.ct8.pl/21453-puaro-vse-sezony.html>пуаро все сезоны</a>
<a href=http://seriyakinomsnudima.ct8.pl/58420-vo-vse-tjazhkie-3-sezon-smotret-onlajn.html>во все тяжкие 3 сезон смотреть онлайн hd 720 lostfilm</a>
<a href=http://superfilmcrpvgold.ct8.pl/55791-belye-vorotnichki-4-sezon-smotret-onlajn.html>белые воротнички 4 сезон смотреть онлайн</a>
<a href=http://seriyakinomsnudima.ct8.pl/82124-igra-prestolov-6-sezon-6-serija-onlajn.html>игра престолов 6 сезон 6 серия онлайн</a>
<a href=http://kinoxaksmtsmotret.ct8.pl/15287-smotret-besplatno-dnevniki-vampira-v-horoshem-kachestve.html>смотреть бесплатно дневники вампира в хорошем качестве</a>
<a href=http://seriyakinougriseriay.ct8.pl/39314-dnevniki-vampira-sezon-2-serija-7.html>дневники вампира сезон 2 серия 7</a>

Лучшие фильмы онлайн

(EdwardSix, 2019.09.14 07:31)

привет, вот очень интересная инфа

<a href=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/96192-miss-frajni-fisher-ledi-detektiv-smotret-onlajn.html>мисс фрайни фишер леди детектив смотреть онлайн</a>
<a href=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/23695-skachat-torrent-film-horoshie-ljudi-2014.html>скачать торрент фильм хорошие люди 2014</a>
<a href=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/05998-serija-z-filmy-onlajn.html>серия z фильмы онлайн</a>
<a href=http://ophon.kinoprostorfapldom.site/98395-smotret-kino-horoshem-kachestve-onlajn.html>смотреть кино хорошем качестве онлайн</a>
<a href=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/71593-skazki-aleksandra-rou-onlajn-smotret-besplatno-v.html>сказки александра роу онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве</a>
<a href=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/04211-serialy-onlajn-smotret-besplatno-korejskie-doramy-s.html>сериалы онлайн смотреть бесплатно корейские дорамы с русской озвучкой</a>
<a href=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/46400-skachat-gangster-film.html>скачать гангстер фильм</a>
<a href=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/53700-kinopoisk-fargo-serial.html>кинопоиск фарго сериал</a>
<a href=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/67725-smotret-vikingi-onlajn-vse-sezony.html>смотреть викинги онлайн все сезоны</a>
<a href=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/40506-serial-fortitjud-1-sezon-smotret-onlajn.html>сериал фортитьюд 1 сезон смотреть онлайн</a>

Классные фильмы онлайн смотреть

(EdwardSix, 2019.09.08 21:19)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

<a href=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/03708-torrent-skachat-film-golod.html>торрент скачать фильм голод</a>
<a href=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/85328-herbi-pobeditel-smotret-v-horoshem-kachestve.html>херби победитель смотреть в хорошем качестве</a>
<a href=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/70584-multfilm-tri-kota-skachat-torrent.html>мультфильм три кота скачать торрент</a>
<a href=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/60443-perestrelka-skachat-torrent-2017.html>перестрелка скачать торрент 2017</a>
<a href=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/65336-kidaly-v-igre-film-rossija-smotret-onlajn.html>кидалы в игре фильм россия смотреть онлайн все серии</a>
<a href=http://ndxn.superfilmkbzosmotr.site/89231-telefonnaja-budka-film-torrent-skachat.html>телефонная будка фильм торрент скачать</a>
<a href=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/66023-film-fatima-i-zuhra-na-russkom-jazyke>фильм фатима и зухра на русском языке</a>
<a href=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/91637-skachat-torrent-vo-vlasti-tigra.html>скачать торрент во власти тигра</a>
<a href=http://superfilmkbzosmotr.site/81411-torrent-ekipazh.html>торрент экипаж</a>
<a href=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/17410-skachat-serial-balabol-2-sezon-cherez-torrent.html>скачать сериал балабол 2 сезон через торрент бесплатно</a>

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(EdwardSix, 2019.09.07 16:48)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

<a href=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/62655-transformery-5-skachat-na-telefon-v-horoshem.html>трансформеры 5 скачать на телефон в хорошем качестве</a>
<a href=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/01245-komissar-reks-skachat-torrent.html>комиссар рекс скачать торрент</a>
<a href=http://ifsnma.vsefilmqgeuoonline.xyz/28488-skachat-film-mumija-2017-v-horoshem-kachestve.html>скачать фильм мумия 2017 в хорошем качестве бесплатно</a>
<a href=http://fhonqp.vsefilmqgeuoonline.xyz/95879-stojanie-zoi-torrent-skachat.html>стояние зои торрент скачать</a>
<a href=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/18987-neosporimyj-4-skachat-v-horoshem-kachestve-besplatno.html>неоспоримый 4 скачать в хорошем качестве бесплатно на телефон</a>
<a href=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/70854-cvety-dlja-eldzhernona-film-2006-skachat-torrent.html>цветы для элджернона фильм 2006 скачать торрент</a>
<a href=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/15994-temnyj-dvoreckij-skachat-torrent-2-sezon.html>темный дворецкий скачать торрент 2 сезон</a>
<a href=http://zvoh.vsefilmqgeuoonline.xyz/48525-narkoz-1-sezon-skachat-torrent.html>наркоз 1 сезон скачать торрент</a>
<a href=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/64258-skachat-torrent-sabaton.html>скачать торрент sabaton</a>
<a href=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/81965-skachat-besplatno-filmy-pro-indejcev-cherez-torrent.html>скачать бесплатно фильмы про индейцев через торрент в хорошем качестве</a>

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(EdwardSix, 2019.09.07 10:05)

Настоятельно рекомендую к просмотру

<a href=http://linjbi.vsefilmpcvionline.xyz/79045-multik-pro-cheloveka-pauka-dlja-detej.html>мультик про человека паука для детей 3 лет смотреть онлайн</a>
<a href=http://otqhie.vsefilmpcvionline.xyz/60995-smotret-filmy-2014-russkie-melodramy-onlajn-besplatno.html>смотреть фильмы 2014 русские мелодрамы онлайн бесплатно в хорошем качестве</a>
<a href=http://linjbi.vsefilmpcvionline.xyz/58708-smotret-filmy-onlajn-besplatno-russkie-novinki.html>смотреть фильмы онлайн бесплатно русские новинки</a>
<a href=http://nvqv.vsefilmpcvionline.xyz/68604-spider-man-2017-smotret-onlajn.html>spider man 2017 смотреть онлайн</a>
<a href=http://otqhie.vsefilmpcvionline.xyz/15320-smotret-filmy-stethema-onlajn-besplatno-v-horoshem.html>смотреть фильмы стетхема онлайн бесплатно в хорошем качестве</a>
<a href=http://otqhie.vsefilmpcvionline.xyz/48193-jutub-smotret-serial-olga-2-sezon.html>ютуб смотреть сериал ольга 2 сезон</a>
<a href=http://vsefilmpcvionline.xyz/36773-uzbekskie-filmy-na-russkom-jazyke-2015-novinki-smotret>узбекские фильмы на русском языке 2015 новинки смотреть на русском</a>
<a href=http://vsefilmpcvionline.xyz/62253-inostranec-skachat-torrent-v-horoshem-kachestve>иностранец скачать торрент в хорошем качестве</a>
<a href=http://nynxab.vsefilmpcvionline.xyz/06968-skachat-pesnja-monstr.html>скачать песня монстр</a>
<a href=http://miztbn.vsefilmpcvionline.xyz/22875-mina-kinopoisk.html>мина кинопоиск</a>

Лучшие фильмы онлайн

(EdwardSix, 2019.09.04 11:48)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

<a href=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/25871-goblin-alesha-popovich-i-tugarin-zmej.html>гоблин алеша попович и тугарин змей</a>
<a href=http://megogoqhhpdom.site/84459-film-dom-s-paranormalnymi-javlenijami-skachat.html>фильм дом с паранормальными явлениями скачать</a>
<a href=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/48918-film-set-s-sandroj-ballok-smotret-onlajn.html>фильм сеть с сандрой баллок смотреть онлайн бесплатно</a>
<a href=http://oijzko.megogoqhhpdom.site/00848-tre-pshalendyr-me-tut-vycherava.html>трэ пшалэндыр мэ тут вычерава</a>
<a href=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/57247-skachat-realnaja-skazka.html>скачать реальная сказка</a>
<a href=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/32130-serial-voroniny-skachat-torrent-besplatno.html>сериал воронины скачать торрент бесплатно</a>
<a href=http://fdlc.megogoqhhpdom.site/45196-strazhi-galaktiki-2-tanec-malysha-gruta.html>стражи галактики 2 танец малыша грута</a>
<a href=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/75973-smotret-onlajn-filmy-besplatno-v-horoshem-kachestve.html>смотреть онлайн фильмы бесплатно в хорошем качестве великий уравнитель</a>
<a href=http://oijzko.megogoqhhpdom.site/46635-kilip-uz.html>килип уз</a>
<a href=http://xmnl.megogoqhhpdom.site/79309-video-bada-bum-skachat.html>видео бада бум скачать</a>

Бесплатное кино смотреть онлайн

(AnthonyRar, 2019.08.23 08:07)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

http://iemiz.kinoxacureseriay.site/76037-cena-golovy-film-1992.html - цена головы фильм 1992
http://enxphn.kinoxacureseriay.site/98336-smotret-film-vasilij-i-vasilisa-onlajn-besplatno.html - смотреть фильм василий и василиса онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://gtion.kinoxacureseriay.site/70846-smotret-istoricheskij-film-gannibal-onlajn.html - смотреть исторический фильм ганнибал онлайн
http://nhydm.kinoxacureseriay.site/89325-mahinatory-smotret-vse-sezony.html - махинаторы смотреть все сезоны
http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/44313-film-dzhumandzhi-smotret-besplatno.html - фильм джуманджи смотреть бесплатно
http://gtion.kinoxacureseriay.site/73784-kinopoisk-vedmina-gora.html - кинопоиск ведьмина гора
http://wmfk.kinoxacureseriay.site/04607-spusk-3-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html - спуск 3 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720
http://onzcn.kinoxacureseriay.site/02230-film-onlajn-smotret-besplatno-moe-poslednee-tango.html - фильм онлайн смотреть бесплатно мое последнее танго
http://enxphn.kinoxacureseriay.site/32795-fantastika-serialy-2017-smotret-onlajn-besplatno.html - фантастика сериалы 2017 смотреть онлайн бесплатно
http://enxphn.kinoxacureseriay.site/99699-russkie-serialy-istoricheskie-luchshie-spisok-s-bolshim.html - русские сериалы исторические лучшие список с большим рейтингом

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(AnthonyRar, 2019.08.19 22:37)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

http://acnfio.megogofjgysuper.site/91026-korolek-ptichka-pevchaja-2013-smotret-onlajn-besplatno.html - королек птичка певчая 2013 смотреть онлайн бесплатно на русском
http://acnfio.megogofjgysuper.site/62483-smotret-onlajn-besplatno-7-sezon-1-serija.html - смотреть онлайн бесплатно 7 сезон 1 серия ходячие мертвецы
http://megogofjgysuper.site/89994-smotret-filmy-onlajn-besplatno-i-bez-registracii.html - смотреть фильмы онлайн бесплатно и без регистрации игра престолов 7 сезон
http://acnfio.megogofjgysuper.site/54567-skachat-film-zhena-policejskogo-2016-cherez-torrent.html - скачать фильм жена полицейского 2016 через торрент
http://pdmoi.megogofjgysuper.site/37355-o-ljubvi-film-2017-smotret-onlajn.html - о любви фильм 2017 смотреть онлайн в hd
http://fywjme.megogofjgysuper.site/98120-zastava-zhilina-smotret-onlajn-10-serija.html - застава жилина смотреть онлайн 10 серия
http://dhnkci.megogofjgysuper.site/33870-smotret-filmy-besplatno-v-horoshem-kachestve-serialy.html - смотреть фильмы бесплатно в хорошем качестве сериалы русские
http://bdnmvl.megogofjgysuper.site/61011-moja-prekrasnaja-njanja-smotret-onlajn-besplatno.html - моя прекрасная няня смотреть онлайн бесплатно 1 сезон
http://dhnkci.megogofjgysuper.site/38172-smotret-filmy-kinogo.html - смотреть фильмы киного
http://ohkmhc.megogofjgysuper.site/58101-kino-onlajn-2017-komedii-besplatno-v-horoshem-kachestve.html - кино онлайн 2017 комедии бесплатно в хорошем качестве без регистрации

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(AnthonyRar, 2019.08.15 17:16)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

http://vdhsv.vsefilmmryqonline.site/23410-skachat-besplatno-video-tanec-na-den-uchitelja.html - скачать бесплатно видео танец на день учителя
http://dznx.vsefilmmryqonline.site/03390-undertale-fanatskie-igry.html - undertale фанатские игры
http://dzfy.uzhasitvmqgesilver.site/02403-inspektor-s-afishi-indijskij-film.html - инспектор с афиши индийский фильм
http://ifpeit.uzhasitvmqgesilver.site/28650-film-karuseli-skachat-besplatno.html - фильм карусели скачать бесплатно
http://xdlsl.uzhasitvmqgesilver.site/54012-skachat-besplatno-multfilmy-pro-mashinki.html - скачать бесплатно мультфильмы про машинки
http://vdhsv.vsefilmmryqonline.site/54757-skachat-pesnju-sedoj-soldat-zashel-v-avtobus.html - скачать песню седой солдат зашел в автобус
http://edclr.uzhasitvmqgesilver.site/19309-tadzhikskie-klipy-2017-skachat.html - таджикские клипы 2017 скачать
http://vdhsv.vsefilmmryqonline.site/39224-uzbek-kino-uchrashuv.html - uzbek kino uchrashuv
http://vsefilmmryqonline.site/89129-skachat-pozdravlenija-ot-putina-s-dnem-rozhdenija.html - скачать поздравления от путина с днем рождения по именам
http://iofn.vsefilmmryqonline.site/08044-kamedi-klab-galygin-klichko.html - камеди клаб галыгин кличко

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(AnthonyRar, 2019.08.14 11:37)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

http://amediatekarhcwdima.site/97995-skachat-nastojaschaja-krov-serial.html - скачать настоящая кровь сериал
http://vifab.amediatekarhcwdima.site/56770-skachat-sherlok-vse-sezony.html - скачать шерлок все сезоны
http://lidl.amediatekarhcwdima.site/43113-skachat-film-naemnik-kuorri.html - скачать фильм наемник куорри
http://kpnov.amediatekarhcwdima.site/58990-fizruk-2-sezon-skachat-torrent-v-horoshem-kachestve.html - физрук 2 сезон скачать торрент в хорошем качестве все серии бесплатно
http://amediatekarhcwdima.site/08160-oggi-i-kukarachi-skachat.html - огги и кукарачи скачать
http://filmonlinehdtv.site/03267-rjabinovyj-vals-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem.html - рябиновый вальс смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://ynfni.amediatekarhcwdima.site/86463-my-iz-buduschego-2-torrent.html - мы из будущего 2 торрент
http://hlnkg.filmonlinehdtv.site/92230-vljubis-v-menja-esli-osmelishsja-film-2004-smotret.html - влюбись в меня если осмелишься фильм 2004 смотреть онлайн
http://kpnov.amediatekarhcwdima.site/73995-skachat-osobo-tjazhkie-prestuplenija-5-sezon-torrent.html - скачать особо тяжкие преступления 5 сезон торрент
http://ndbfi.amediatekarhcwdima.site/41715-deadpool-skachat-torrent-film.html - deadpool скачать торрент фильм

Лучшие фильмы онлайн

(AnthonyRar, 2019.08.12 17:06)

Настоятельно рекомендую к просмотру

http://pwlk.filmsthvseriay.site/46998-skachat-titanik-v-horoshem-kachestve.html - скачать титаник в хорошем качестве
http://seto.filmsthvseriay.site/52846-smotret-film-krejcerova-sonata-onlajn-besplatno-v.html - смотреть фильм крейцерова соната онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://seto.filmsthvseriay.site/19218-skachat-torrent-astroboj.html - скачать торрент астробой
http://kvlp.filmsthvseriay.site/97511-novye-serii-sled-skachat.html - новые серии след скачать
http://naqh.filmsthvseriay.site/91788-film-taljanka-smotret-vse-serii-onlajn-besplatno.html - фильм тальянка смотреть все серии онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://kvlp.filmsthvseriay.site/00080-smotret-onlajn-film-ljubov-po-pravilam.html - смотреть онлайн фильм любовь по правилам и без в хорошем качестве
http://lztzj.filmsthvseriay.site/54972-skachat-torrent-lilovyj-shar.html - скачать торрент лиловый шар
http://iilxna.filmsthvseriay.site/64784-vlasik-ten-stalina-skachat-torrent-vse-serii.html - власик тень сталина скачать торрент все серии
http://naqh.filmsthvseriay.site/99802-smotret-film-kvantovyj-razlom.html - смотреть фильм квантовый разлом
http://filmsthvseriay.site/09238-skachat-film-tretij-lishnij-3-cherez-torrent.html - скачать фильм третий лишний 3 через торрент в хорошем качестве

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(AnthonyRar, 2019.08.07 11:49)

привет, вот очень интересная инфа

http://mplykg.svoekinophutonline.xyz/80723-gostinica-rossija-serial-2016-skachat-torrent.html - гостиница россия сериал 2016 скачать торрент
http://mseb.svoekinophutonline.xyz/97806-skachat-torrent-sluchajnyj-muzh.html - скачать торрент случайный муж
http://olzty.svoekinophutonline.xyz/71089-am-njam-skachat-cherez-torrent.html - ам ням скачать через торрент
http://mseb.svoekinophutonline.xyz/91970-bahubali-nachalo-film-2015-skachat-torrent.html - бахубали начало фильм 2015 скачать торрент
http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/78358-skachat-torrent-2012-dzhon-karter.html - скачать торрент 2012 джон картер
http://olzty.svoekinophutonline.xyz/57750-vedma-iz-bler-2016-skachat-torrent.html - ведьма из блэр 2016 скачать торрент
http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/01278-izmeny-sezon-1-skachat-torrent.html - измены сезон 1 скачать торрент
http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/25604-matros-s-komety-skachat-torrent.html - матрос с кометы скачать торрент
http://olzty.svoekinophutonline.xyz/56907-velikaja-stena-film-2017-skachat-torrent-v.html - великая стена фильм 2017 скачать торрент в хорошем качестве
http://ixte.svoekinophutonline.xyz/42692-skachat-torrent-glavnyj-kalibr.html - скачать торрент главный калибр

Лучшие фильмы онлайн

(AnthonyRar, 2019.08.06 21:14)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/10964-skachat-gruzovichok-leva-vse-serii-podrjad.html - скачать грузовичок лева все серии подряд
http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/14764-skachat-torrent-koroleva-banditov.html - скачать торрент королева бандитов
http://faho.vsefilmqgeuoonline.xyz/25094-riverdejl-1-sezon-1-serija-lostfilm.html - ривердейл 1 сезон 1 серия лостфильм
http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/99165-ja-tebja-nikogda-ne-zabudu-torrent-skachat.html - я тебя никогда не забуду торрент скачать
http://olohnn.vsefilmqgeuoonline.xyz/49888-razreshi-pocelovat-tebja-otec-nevesty.html - разреши поцеловать тебя отец невесты
http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/24219-skachat-brilliantovaja-ruka-cherez-torrent-besplatno-v.html - скачать бриллиантовая рука через торрент бесплатно в хорошем качестве
http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/88058-skachat-besplatno-film-kredo-ubijcy-cherez-torrent.html - скачать бесплатно фильм кредо убийцы через торрент
http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/23224-skachat-fantastika-2017-cherez-torrent-besplatno-v.html - скачать фантастика 2017 через торрент бесплатно в хорошем качестве
http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/45256-serial-zhenskij-doktor-1-sezon-skachat.html - сериал женский доктор 1 сезон скачать
http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/71550-ne-grozi-juzhnomu-centralu-skachat-torrent.html - не грози южному централу скачать торрент

Бесплатное кино смотреть онлайн

(AnthonyRar, 2019.08.04 14:55)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

http://jmltjb.vsefilmpcvionline.xyz/69980-novinki-filmov-v-2017-v-horoshem-kachestve.html - новинки фильмов в 2017 в хорошем качестве
http://linjbi.vsefilmpcvionline.xyz/54465-seks-v-kino-onlajn-besplatno-v-horoshem.html - секс в кино онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://linjbi.vsefilmpcvionline.xyz/71596-tajny-sledstvija-vse-sezony-smotret-onlajn.html - тайны следствия все сезоны смотреть онлайн
http://fnonap.vsefilmpcvionline.xyz/49258-osobo-vazhnaja-cel-s-dzhejsonom-stethemom.html - особо важная цель с джейсоном стетхемом
http://vsefilmpcvionline.xyz/00858-smotret-onlajn-film-v-horoshem-kachestve-720.html - смотреть онлайн фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
http://nynxab.vsefilmpcvionline.xyz/59384-smotret-onlajn-filmy-besplatno-v-horoshem-kachestve.html - смотреть онлайн фильмы бесплатно в хорошем качестве с боевыми искусствами
http://linjbi.vsefilmpcvionline.xyz/97390-kto-ja-film-2014-smotret-onlajn.html - кто я фильм 2014 смотреть онлайн
http://nvqv.vsefilmpcvionline.xyz/68156-serial-vikingi-smotret-onlajn-poslednij-sezon.html - сериал викинги смотреть онлайн последний сезон
http://bdngow.vsefilmpcvionline.xyz/52432-onlajn-strazhi-galaktiki-chast-2-film-2017.html - онлайн стражи галактики часть 2 фильм 2017
http://miztbn.vsefilmpcvionline.xyz/97493-smotret-serial-demony-da-vinchi-onlajn-besplatno.html - смотреть сериал демоны да винчи онлайн бесплатно 1 сезон

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(AnthonyRar, 2019.08.03 00:05)

привет, вот очень интересная инфа

http://jnztav.amediatekaaovhseriay.site/21009-filmy-na-kinogo-net-smotret-onlajn.html - фильмы на киного нет смотреть онлайн
http://idnc.amediatekaaovhseriay.site/61661-filmy-na-realnyh-sobytijah-2017-smotret-horoshem.html - фильмы на реальных событиях 2017 смотреть хорошем качестве
http://idnc.amediatekaaovhseriay.site/38175-serial-vikingi-vse-serii-smotret.html - сериал викинги все серии смотреть
http://zrofm.amediatekaaovhseriay.site/25865-fizruk-1-sezon-4-serija-smotret-onlajn-besplatno.html - физрук 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно и в хорошем качестве
http://amediatekaaovhseriay.site/90696-serial-strela-vse-sezony-onlajn-besplatno-v.html - сериал стрела все сезоны онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://ikvvvz.amediatekaaovhseriay.site/79158-csi-mesto-prestuplenija-sezon-1-serija-1.html - csi место преступления сезон 1 серия 1
http://ihhyhp.amediatekaaovhseriay.site/25436-smotret-onlajn-realnye-pacany.html - смотреть онлайн реальные пацаны
http://vmile.amediatekaaovhseriay.site/84959-filmy-pro-ljubov-2017-smotret-onlajn-besplatno.html - фильмы про любовь 2017 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://uuneyk.amediatekaaovhseriay.site/38779-russkie-detektivy-novinki-smotret-onlajn-besplatno-v.html - русские детективы новинки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве
http://uuneyk.amediatekaaovhseriay.site/84297-posmotret-filmy-v-onlajn-v-horoshem-kachestve.html - посмотреть фильмы в онлайн в хорошем качестве бесплатно

Классные фильмы онлайн смотреть

(AnthonyRar, 2019.08.01 21:58)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

http://finbfq.vsekinoaenwseriay.site/23766-zhurnalist-1967-smotret-onlajn.html - журналист 1967 смотреть онлайн
http://eehns.vsekinoaenwseriay.site/99204-zona-serial-smotret-v-horoshem-kachestve.html - зона сериал смотреть в хорошем качестве
http://ldnunn.vsekinoaenwseriay.site/42910-1942-vse-serii-smotret-onlajn-besplatno.html - 1942 все серии смотреть онлайн бесплатно
http://bekj.vsekinoaenwseriay.site/86552-istoricheskie-filmy-2017-smotret-onlajn-polnostju-besplatno.html - исторические фильмы 2017 смотреть онлайн полностью бесплатно
http://finbfq.vsekinoaenwseriay.site/74944-hudozhestvennyj-film-besplatno-smotret.html - художественный фильм бесплатно смотреть
http://udnlgy.vsekinoaenwseriay.site/86135-kamennyj-cvetok-film-2010-smotret-onlajn.html - каменный цветок фильм 2010 смотреть онлайн
http://udnlgy.vsekinoaenwseriay.site/66597-film-ostavlennye-skachat-cherez-torrent-besplatno-v.html - фильм оставленные скачать через торрент бесплатно в хорошем качестве
http://udnlgy.vsekinoaenwseriay.site/71200-gnezdo-drakona-smotret-onlajn-na-russkom.html - гнездо дракона смотреть онлайн на русском языке 1
http://vsekinoaenwseriay.site/57214-ekspansija-smotret-onlajn-1-sezon.html - экспансия смотреть онлайн 1 сезон
http://finbfq.vsekinoaenwseriay.site/21847-hvost-fei-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem.html - хвост феи смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

Лучшие фильмы онлайн

(AnthonyRar, 2019.07.31 12:11)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

http://huphgc.videomorekqfmleon.site/64210-smotret-filmy-onlajn-v-horoshem-kachestve-besplatno-fantastika.html - смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно фантастика боевики
http://lxxkm.videomorekqfmleon.site/05985-dzhumandzhi-zov-dzhunglej-smotret-besplatno-v-horoshem.html - джуманджи зов джунглей смотреть бесплатно в хорошем качестве
http://auxnti.videomorekqfmleon.site/78686-poezd-v-pusan-smotret-onlajn-2016.html - поезд в пусан смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720
http://videomorekqfmleon.site/32342-smertelnaja-gonka-3-smotret-onlajn-2017.html - смертельная гонка 3 смотреть онлайн 2017 фильм в хорошем качестве 1080
http://lseee.videomorekqfmleon.site/16639-smotret-anime-serial-onlajn-besplatno.html - смотреть аниме сериал онлайн бесплатно
http://wuvo.videomorekqfmleon.site/28505-serialy-tut-onlajn-smotret-besplatno-v-horoshem.html - сериалы тут онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве
http://lxxkm.videomorekqfmleon.site/74285-serial-molodezhka-5-sezon-smotret-onlajn-besplatno.html - сериал молодежка 5 сезон смотреть онлайн бесплатно
http://niidwv.videomorekqfmleon.site/45931-russkie-melodramy-serialy-2017-luchshih-filmov-kotorye.html - русские мелодрамы сериалы 2017 лучших фильмов которые уже можно посмотреть
http://olmul.videomorekqfmleon.site/66326-filmy-voennye-prikljuchenija-serialy-rossija-onlajn-smotret.html - фильмы военные приключения сериалы россия онлайн смотреть бесплатно
http://videomorekqfmleon.site/95772-serial-ljubov-svodit-s-uma.html - сериал любовь сводит с ума

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(AnthonyRar, 2019.07.29 16:45)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

http://btvr.megogoqhhpdom.site/35473-smotret-russkie-filmy-onlajn-v-horoshem-kachestve.html - смотреть русские фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно
http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/72274-skachat-tanec-u-ekskavatora.html - скачать танец у экскаватора
http://megogoqhhpdom.site/56452-prikoly-dlja-vacap-skachat-besplatno.html - приколы для вацап скачать бесплатно
http://oijzko.megogoqhhpdom.site/93080-potrachu-egor-krid-remiks-skachat.html - потрачу егор крид ремикс скачать
http://fdlc.megogoqhhpdom.site/22487-skachat-film-luchshie-iz-luchshih.html - скачать фильм лучшие из лучших
http://btvr.megogoqhhpdom.site/04549-skachat-filmy-cherez-torrent-poslednij-bogatyr.html - скачать фильмы через торрент последний богатырь
http://odgyt.megogoqhhpdom.site/26517-roxette-listen-to-your-heart-deep-house.html - roxette listen to your heart deep house remix 2k17
http://fleg.megogoqhhpdom.site/82151-boeviki-2017-zarubezhnye.html - боевики 2017 зарубежные
http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/09210-sharkboj-i-lava-skachat.html - шаркбой и лава скачать
http://odgyt.megogoqhhpdom.site/75465-advokat-skachat-film.html - адвокат скачать фильм


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »